Indicatiestelling

Heeft u blijvend meer zorg nodig?

Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Het CIZ voert een onderzoek uit. Dit onderzoek heet indicatiestelling. Het invullen van het formulier van het CIZ is de eerste stap van het onderzoek. U kunt het formulier aanvragen bij  de gemeente of bij uw huisarts. Ook op de site van het CIZ kunt u een formulier downloaden. Het ingevulde vragen formulier stuurt u naar het CIZ. Het kan zijn dat ze u bellen om nog meer vragen te stellen. Daarna maakt het CIZ een afspraak om bij u langs te komen. 

Wat gebeurt er verder?

Na het onderzoek krijgt u van het CIZ een brief. Daarin staat of u recht heeft op zorg. Deze brief noemen we het indicatiebesluit. U ontvangt deze brief binnen zes weken nadat het CIZ uw formulier heeft gekregen.

Als Eilandzorg de eerste voorkeur om te wonen is, ontvangt Eilandzorg eveneens de indicatie. Van Eilandzorg krijgt u bericht dat uw indicatie ontvangen is en er wordt vervolgens contact met u opgenomen om uw situatie te bespreken. 

Uw aanspreekpunt binnen Eilandzorg is de medewerker zorgbemiddeling. Zij is het startpunt van wonen bij Eilandzorg in De Wieken of Mitt Hem. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer 0111- 74 57 00 of per e-mail info@eilandzorg.com