Huishoudelijke ondersteuning

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Wie wil dat niet? Wanneer het niet meer lukt om uw huishoudelijke taken zelf uit te voeren, of op te lossen met mensen uit uw eigen netwerk (zoals familie, vrienden, buren of vrijwilligers) dan komt u mogelijk in aanmerking voor een maatwerkvoorziening via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Eilandzorg is u dan graag van dienst.

Met een hecht team van medewerkers levert Eilandzorg hulp in het huishouden op het overgrote deel van Schouwen-Duiveland. Onze huishoudelijke activiteiten staan tot doel zodat:
- u kunt wonen in een schoon huis
- u dagelijks kunt beschikken over voedsel
- u kunt beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding
- u de dagelijkse gebruikelijke zorg voor de kinderen kunt biede. 

U kunt rekenen op een vaste medewerker, die op een vooraf bepaalde dag en tijd bij u langskomt. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Met deze medewerker maakt u afspraken over welke ondersteuning u in het huishouden nodig heeft. Daarbij houden we uiteraard rekening met uw mogelijkheden en beperkingen. Ook kan de hulp u leren bepaalde handelingen weer zelfstandig uit te voeren.

Huishoudelijke hulp

Indien u vanwege lichamelijke klachten problemen heeft met het schoon en leefbaar houden van uw huis, dan komt u in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Hierbij maakt u zelf afspraken met uw hulp.

Huishoudelijke zorg

In het geval van huishoudelijke zorg ondersteunen wij u, in overleg met u en uw familie en eigen netwerk, zoveel mogelijk bij het organiseren en uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden. 

Kosten

Hulp in de huishouding wordt door de gemeente vergoed. U betaalt wel een wettelijk bepaalde, inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw leefsituatie, uw verzamelinkomen en uw vermogen. U kunt een proefberekening maken op www.hetcak.nl.

Ook kunt u op eigen rekening (zonder zorgindicatie) huishoudelijke hulp bij ons inhuren.

Wilt u zich aanmelden?

Neemt u dan eerst contact op met het zorgloket van de gemeente Schouwen-Duiveland via telefoonnummer (0111) 45 22 80 of via zorgloket@schouwen-duiveland.nl Vindt de gemeente dat u hulp nodig heeft, dan kiest u zelf een zorgaanbieder. 

Indien u voor Eilandzorg kiest, dan komen wij vrijblijvend bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Samen stellen we dan een plan op. De ervaring leert dat u met een steuntje in de rug langer zelfstandig kunt blijven wonen!

Heeft u vragen, of wilt u op eigen rekening huishoudelijke hulp of zorg inhuren? Neemt u dan direct contact op met het bedrijfsbureau van Eilandzorg via telefoonnummer 0111- 74 57 00. 

Downloads

› Eilandzorg brochure › Eilandzorg brochure zorg en hulp thuis