Begeleiding thuis

Heeft u door persoonlijke omstandigheden het gevoel de controle over uw leven kwijt te zijn? Wellicht wordt u geholpen door mensen in uw naaste omgeving, maar soms is er meer nodig. Eilandzorg kan u begeleiding bieden om weer grip op het leven te te krijgen. 

Begeleiding thuis

Individuele begeleiding thuis is bedoeld voor mensen die langdurige, noodzakelijke begeleiding nodig hebben die gericht is op het behoud van zelfredzaamheid, regie behouden over eigen leven en structuur aanbrengen in het huishouden. Ook kunnen wij u helpen bij het plannen van de dagelijkse activiteiten en het aanleren of behouden van bepaalde vaardigheden. Indien nodig, biedt Eilandzorg tevens de nodige ondersteuning aan uw mantelzorger(s).

Begeleiding thuis speciaal

Begeleiding thuis speciaal is specialistische en langdurige noodzakelijke begeleiding bij het tekort schieten van (zelf) regie, sociaal-emotionele problematiek, moeite hebben met integratie en participatie in de omgeving en maatschappij.

Individuele begeleiding thuis wordt door de gemeente vergoed. U kunt hiervoor contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente. U kunt ook op eigen rekening onze deskundige medewerkers inhuren voor “individuele begeleiding thuis”.

Wilt u zich aanmelden?

Neemt u dan eerst contact op met het zorgloket van de gemeente Schouwen-Duiveland via telefoonnummer (0111) 45 22 80 of via zorgloket@schouwen-duiveland.nl. Vindt de gemeente dat u hulp nodig heeft, dan kiest u zelf een zorgaanbieder. Indien u voor Eilandzorg kiest, dan komen wij vrijblijvend bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Samen stellen we dan een plan op. 

Wilt u op eigen rekening begeleiding inhuren? Neemt u dan direct contact op met het bedrijfsbureau van Eilandzorg via telefoonnummer  0111- 74 57 00.

Cliënten die begeleiding thuis ontvangen dienen een eigen bijdrage te betalen. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.hetcak.nl.