Palliatieve zorg

Het ziek zijn en/of oud worden kan leiden tot een laatste fase van het leven, waarin een cliënt niet meer beter kan worden. Dan start palliatieve zorg. Een behandeling die niet meer gericht is op genezing, maar wel om het leven zo aangenaam mogelijk te maken.

Palliatieve zorg bij Eilandzorg is gericht op behoud van de kwaliteit van leven van cliënten in deze fase. Ze voorkomt en verlicht lijden door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling. Er is aandacht voor pijnbehandeling en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. 

Het is belangrijk dat er palliatieve zorg gegeven wordt die voor de cliënt belangrijk en passend is. De wensen, verwachtingen en grenzen worden duidelijk besproken. 

Voor meer informatie over palliatieve zorg in de thuissituatie, kunt u direct contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen via telefoonnummer 0111- 45 34 80 of e-mail wijkverpleegkundige@eilandzorg.com. Onze verpleegkundigen komen gratis en vrijblijvend bij u langs.