Hulp bij dementie

Hulp bij dementie in de thuissituatie - Zeeuwse Zorgschakels

Als u te horen heeft gekregen dat u, of een van uw naasten, mogelijk aan dementie lijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. U moet dan in korte tijd veel verwerken en beslissingen nemen over welke ondersteuning er nodig is. Voor het goed op elkaar afstemmen van de benodigde ondersteuning en zorg, werken verschillende zorgaanbieders in de regio nauw samen onder de naam Zeeuwse Zorgschakels. Op de bijbehorende website vindt u veel informatie over dementie en wordt u geholpen uw weg te vinden in het aanbod aan zorg en diensten.  
 

Wat Eilandzorg voor u kan betekenen in de thuissituatie

Het team Wijkverpleging heeft ruime ervaring in de thuiszorg in de begeleiding van cliënten met dementie zoals bijvoorbeeld Alzheimer. Met elkaar doen we al het mogelijke, om op een verantwoorde manier zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.  
 

Wonen in een huis met zorg - beschermd of begeleid wonen

Als de zorg thuis te zwaar wordt of te veel problemen geeft, kan opvang, verpleging en begeleiding in een woonzorgcomplex een oplossing bieden. Bij Eilandzorg bieden we in Locatie De Wieken in Zierikzee kleinschalig wonen in groepsverband voor mensen met dementie. Bij het kleinschalig wonen is alles zoveel mogelijk zoals thuis. In locatie De Wieken in Zierikzee wordt met een groep van zeven bewoners samen geleefd onder begeleiding van deskundige medewerkers die belevingsgericht werken. Op deze pagina leest u alles over wonen met dementie bij Eilandzorg. 
 

Meer informatie? 

Voor al uw vragen over thuiszorg kunt u direct contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen via telefoonnummer 0111- 45 34 80 of e-mail wijkverpleegkundige@eilandzorg.com. Onze verpleegkundigen komen gratis en vrijblijvend voor een kennismaking bij u thuis. 

Voor vragen over wonen in Locatie De Wieken, kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar  via telefoonnummer 0111- 74 57 00. 
 

Downloads

› informatiefolder Eilandzorg algemeen › informatiefolder Eilandzorg thuiszorg