Welzijnsactiviteiten

Regelmatig vragen we onze cliënten in De Wieken en Mitt Hem naar hun behoeften op het gebied van welzijnsactiviteiten. Zo weten we precies welke wensen er zijn en kunnen we onze activiteiten daar snel op afstemmen. Een van de voordelen van kleinschalige zorg!

Ook voor omwonenden bieden we in locatie De Wieken in Zierikzee leuke activiteiten waar men bij aan kan sluiten. Denk aan high tea, een handwerkclub, klaverjassen of bijvoorbeeld de weeksluiting. Omwonenden kunnen deelnemen met de Eilandzorg strippenkaart. Ook kunt u dagelijks voor de warme maaltijd aanschuiven in het gezellige restaurant. Hiervoor vragen we slechts een kleine vergoeding. Daarbij organiseren we eens per maand een extra feestelijk diner, de gezamenlijke maaltijd. Daarnaast organiseren we een keer per maand een koffieochtend voor buurtbewoners. Dit geeft u de gelegenheid andere mensen te ontmoeten. Iedereen is welkom! Zoekt u iets actievers? Wekelijks geven we lessen Meer Bewegen voor Ouderen. Bent u geïnteresseerd? Kom dan eens vrijblijvend langs voor een gratis proefles.

Meer informatie over onze verschillende welzijnsactiviteiten vindt u hier.

Welzijnsactiviteiten Welzijnsactiviteiten

Activiteitenkalender

Alle welzijnsactiviteiten zijn opgenomen in een maandelijkse activiteitenkalender. Deze kunt u ophalen of opvragen bij de receptie van de Wieken. De activiteiten zijn niet alleen gericht op cliënten van Eilandzorg, maar ook voor omwonenden. Wees welkom!

Geestelijke verzorging

8 uur per week is er een pastoraal medewerker aanwezig in locatie De Wieken. Naast de lichamelijke en psychosociale zorg die bij Eilandzorg wordt geboden, levert ook de geestelijke verzorging een bijdrage aan het totale zorgaanbod. Geestelijke verzorging heeft niet als doel om problemen op te lossen, maar biedt bewoners de gelegenheid om in een sfeer van vertrouwen en veiligheid te praten over wat hen bezighoudt, wat zij in hun leven meemaken en meegemaakt hebben.  Met iedere bewoner, ongeacht geloofs- of levensovertuiging, wordt kennisgemaakt als hij of zij bij Eilandzorg komt wonen. Hieruit ontstaan heel verschillende, maar vaak heel waardevolle contacten. Ook met de familie ontstaat zo vaak contact. Voor kerkelijke bewoners is er iedere vrijdagmiddag een weeksluiting en eens per maand op zondagmiddag een kerkdienst. Daarnaast worden er iedere maandagmiddag geestelijke liederen gezongen die bewoners zelf uitkiezen.

Downloads

› Algemene brochure Eilandzorg Schouwen-Duiveland