Stichting De Vrienden van Eilandzorg

De doelstelling van Stichting De Vrienden van Eilandzorg is om voor cliënten van locatie De Wieken, Mitt Hem en uit de wijkverpleging zaken en activiteiten mogelijk te maken die niet uit het normale budget bekostigd en gerealiseerd kunnen worden.

Verantwoorde besteding

De inkomsten van de Stichting bestaan uit giften en schenkingen van een ieder die Eilandzorg een warm hart toedraagt. Deze inkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt voor het mede mogelijk maken van uitstapjes voor de bewoners, aankleding van recreatieruimten en diverse welzijnsactiviteiten. Deze extra’s geven kleur aan de leef- en woonkwaliteit van de cliënten. Het volledige jaarverslag van de Stichting kunt u hieronder downloaden.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Dhr. W. Joppe, voorzitter (Raad van Toezicht)
  • Dhr. L. van Nieuwenhuijze (cliëntenraad)
  • Dhr. M. Janssen (Raad van Toezicht)
  • Mw. J. van Mourik (medewerkster Eilandzorg)
  • Mw. M.C. Bolle- van Westenbrugge, secretaresse/penningmeester (medewerkster Eilandzorg)

De leden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Informatie over de inkomsten en uitgaven kan worden verkregen bij de secretaris/penningmeester via mbolle@eilandzorg.com

ANBI

Stichting De Vrienden van Eilandzorg is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41114983, fiscaal nummer 802705674.

Steunt u ons ook?

Als u Stichting De Vrienden van Eilandzorg wilt steunen met een gift, dan kunt u die overmaken op bankrekening: NL20 SNSB 081.09.28.043 t.nv. Stichting De Vrienden van Eilandzorg te Zierikzee. Uw bijdrage waarderen wij zeer. Namens alle cliënten, alvast hartelijk dank!

Contact

Wellicht heeft u een speciale band met één van de locaties van Eilandzorg, omdat een familielid, vriend(in) kennis zorg ontvangt. Een idee voor een locatiegerichte activiteit of bijzondere besteding is daarbij van harte welkom. Mail uw idee naar: mbolle@eilandzorg.com of meld het via telefoonnummer 0111-74 57 00.  Ook voor algemene vragen over de stichting staan wij u uiteraard graag te woord. Wij horen graag van u!

Downloads

› financieel jaarverslag Vrienden van Eilandzorg 2022