De bedoeling van Eilandzorg

Bij Eilandzorg staat kwaliteit van leven voorop. De cliënt behoudt de regie over het eigen leven, de zorg is aanvullend. De cliënt bepaalt bij ons zelf hoe de zorgverlening in zijn/haar leven georganiseerd wordt.

Deze cliëntgerichte aanpak is mogelijk om dat we werken met deskundige en loyale medewerkers. Mensen met liefde voor het vak. Door de kleine teams, zijn cliënten verzekerd van individuele aandacht. Gewoon, en heel persoonlijk.

Manieren om tot de bedoeling te komen

De cliënt in regie is het uitgangspunt. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Hierbij moeten wij ons uiteraard houden aan wet- en regelgeving en rekening houden met de context waarin iemand woont en leeft.

Eilandzorg hanteert 5 kernwaarden om tot de bedoeling te komen:

  • wederzijds respect
  • vertrouwen
  • persoonlijke aandacht
  • deskundigheid
  • mantelzorgparticipatie
Manieren om tot de bedoeling te komen

Downloads

› De bedoeling van Eilandzorg