Klachtenreglement

Het is voor Eilandzorg Schouwen-Duiveland belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze zorg. Daar zetten wij ons dagelijks voor in. Mocht het desondanks toch voorkomen dat u klachten heeft, dan is daar een speciale regeling voor.

In gesprek

U kunt een klacht indienen waarover u niet tevreden bent met betrekking tot de zorg- en dienstverlening van Eilandzorg. Probeer de klacht eerst te bespreken met de desbetreffende medewerker en/of de manager, om samen tot een oplossing te komen. In veel gevallen helpt dit al om de lucht te klaren.

Mocht het zo zijn dat de klacht nog niet (naar tevredenheid) is verholpen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, informeert, adviseert en kan als u dat wilt bemiddelen om de klacht op te lossen. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachtenfunctionaris

Het indienen van een klacht bij de Klachtenfunctionaris kunt u op drie manieren doen:
  1. Klachtmeldingsformulier downloaden, ondertekenen, vervolgens in klachtenbus deponeren op locatie De Wieken of Mitt Hem. 
  2. Klachtmeldingsformulier downloaden, ondertekenen, vervolgens per post versturen naar Eilandzorg t.a.v. Klachtenfunctionaris, Hoge Molenstraat 13, 4301 KB Zierikzee.
  3. Het klachtmeldingsformulier verzenden per email naar klachten@eilandzorg.com. 
Mevr. M. Bolle-van Westenbrugge en mevr. H. Wallet nemen zitting in de klachtencommissie. Binnen 5 dagen neemt de Klachtenfunctionaris contact met u op om een afspraak te maken.
 
Indien u niet in staat bent om een klachtmeldingsformulier in te vullen, dan kunt u het klachtmeldingsformulier in laten vullen door uw mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Als dit ook niet mogelijk is, dan kunt u dit bij Eilandzorg melden. Vervolgens schakelt Eilandzorg voor u de hulp in van de Klachtenfunctionaris. (De klachtencommissie kan geen klachten over indicatiestelling, eigen bijdrage, tarieven en schadeclaims in behandeling nemen.)

Downloads

› 413 Reglement klachtenregeling Wkkgz Eilandzorg 2021 › 413a Klachtmeldingsformulier Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Klachtencommissie Zeeland

Mocht het zo zijn, dat het behandelen van de klacht niet leidt tot het gewenste resultaat, of wanneer u de  klachtenfunctionaris liever niet in wilt schakelen, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie Zeeland. Na het versturen krijgt u een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie waarin de verdere gang van zaken wordt uitgelegd. Indien u nog geen contact heeft gehad met de klachtenfunctionaris van de betreffende organisatie, zal de klachtencommissie u dit vrijwel altijd eerst in overweging geven.
 
U kunt uw klacht schriftelijk, per e-mail of online indienen, bij voorkeur met gebruikmaking van het klachtmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden of digitaal invullen via de website: www.viazorg.nl/klachtencommissie
 
Postadres: Klachtencommissie Zeeland, Fruitlaan 4c, 4462 EP Goes
E-mail: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl

Downloads

› Brochure Klachtencommissie Zeeland 2021 › Klachtenregeling Klachtencommissie Zeeland – januari 2021 › Huishoudelijk reglement Klachtencommissie Zeeland 2021 › Privacyreglement Klachtencommissie Zeeland

Landelijke geschillencommissie

Als u na afhandeling van de klacht door de klachtencommissie Zeeland nog niet tevreden bent met de uitslag, dan kunt u naar de landelijke geschillencommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl