Klachtenreglement

Het is voor Eilandzorg Schouwen-Duiveland belangrijk dat clienten tevreden zijn over onze zorg. Daar zetten wij ons dagelijks voor in. Mocht het desondanks toch voorkomen dat u klachten heeft, dan is daar een speciale regeling voor. 

in gesprek

Als u klachten heeft over één van onze medewerkers, dan raden wij u aan om eerst een gesprek aan te gaan met de desbetreffende medewerker of zijn/haar manager. In veel gevallen helpt dit al om de lucht te klaren.

klachtencommissie Eilandzorg

Als hierna de klacht nog niet verholpen is, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie. Ditzelfde kan natuurlijk ook als u klachten heeft over de verzorging in het algemeen. Het is niet nodig uw klacht vooraf te melden aan Eilandzorg of uw contactpersoon bij Eilandzorg. Het indienen van een klacht kunt u schriftelijk doen middels het hieronder te downloaden klachtenformulier en deze ondertekend in de klachtenbus in te dienen. De klachtenbus vindt u bij de ingang van locatie De Wieken. U kunt het klachtenformulier ook per post verzenden naar:


Klachtencommissie Eilandzorg Schouwen-Duiveland
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Hoge Molenstraat 13 4301 KB Zierikzee
of per e-mail: kf@eilandzorg.com

De klachtencommissie bestaat uit mevrouw Marike Bolle. 

Binnen een week na ontvangst van uw klacht, neemt de klachtencommissie contact met u op om een afspraak te maken. 

Indien u niet in staat bent om een klachtenformulier in te vullen, dan kunt u het klachtenformulier in laten vullen door uw mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Als dit ook niet mogelijk is, dan kunt u dit bij Eilandzorg melden. Vervolgens schakelt Eilandzorg voor u de hulp in van de klachtenfunctionaris. (De klachtencommissie kan geen klachten over indicatiestelling, eigen bijdrage, tarieven en schadeclaims in behandeling nemen.)

Downloads

› klachtenformulier › reglement klachtenregeling Eilandzorg

klachtencommissie Zeeland

U heeft ook de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie Zeeland. De klacht moet dan schriftelijk worden ingediend. Een kort briefje is in veel gevallen al voldoende. De commissie zal u vervolgens verder inlichten over de procedure. 

Klachtencommissie Zeeland, p/a ViaZorg
t.a.v. het ambtelijk secretariaat
Fruitlaan 4c, 4462 EP  Goes

Meer informatie over de klachtencommissie Zeeland vindt u hier: https://viazorg.nl/klachtencommissie

Downloads

› brochure klachtencommissie Zeeland › huishoudelijk reglement klachtencommissie Zeeland › klachtenregeling klachtencommissie Zeeland › privacyreglement klachtencommissie Zeeland

landelijke geschillencommissie VVT

Als u na afhandeling van de klacht door de klachtencommissie Zeeland nog niet tevreden bent met de uitslag, dan kunt u naar de landelijke geschillencommissie VVT. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl