Privacybeleid Eilandzorg

Onlangs is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U krijgt meer te zeggen over uw privacy en wij moeten meer vertellen over hoe wij omgaan met uw privacy.

Medewerkers zijn zich bewust dat zij met persoonsgegevens omgaan. Zowel bij indiensttreding, in het contract en bij uitdiensttreding wordt aandacht besteed aan de vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht. Regelmatig verstrekken we informatie om hierop te focussen. Medewerkers zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en worden hierop gewezen.

Eilandzorg heeft, om u goede zorg- en dienstverlening te kunnen bieden, een aantal gegevens van u nodig. Veel gegevens zijn privacygevoelig. Om te zorgen dat hier op de juiste wijze mee omgegaan wordt heeft Eilandzorg afspraken vastgelegd in het privacyreglement. Als u van ons zorg afneemt, ontvangt u een privacyverklaring. Hierin kunt u lezen wat wij met uw persoonlijke gegevens doen, hoe we ermee omgaan en wat uw rechten zijn. Wij beveiligen uw gegevens goed en doen alles om misbruik te voorkomen.

Specifieke aanvulling in verband met het coronavirus:  COVID-19 beïnvloedt ons dagelijks leven en met elkaar spannen we ons in om het te bestrijden. Om dat te kunnen doen is, naast alle maatregelen behoefte aan data. In verband met het doen van wetenschappelijk onderzoek vindt verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens plaats (AVG art 9 onderdeel i en j. Verdere uitwerking zie art 24 van Uitvoeringswet AVG).

Hieronder kunt u alle informatie rondom ons privacybeleid downloaden:

Downloads

› Privacyreglement Eilandzorg › Procedure incidentenbeheer › Protocol datalekken › Privacyovereenkomst cliënt