Organigram

In het onderstaande organigram is de organisatiestructuur van Eilandzorg opgenomen. Dit schema brengt de afdelingen in kaart, en toont in welke verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan. 

Downloads

› organigram

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door mevr. Marieke de Jong-Cox (Directeur/bestuurder).
De Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad worden in de hoofdstukken hiernaast apart beschreven.

Downloads

› Reglement Raad van Bestuur Eilandzorg