Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Eilandzorg Schouwen-Duiveland vergadert iedere maand gezamenlijk. Één keer in de twee maanden is er overleg met de directeur/bestuurder. De OR komt voort uit de Wet op de Ondernemingsraden, kortweg de WOR. Als men over de OR spreekt, spreekt men over medezeggenschap, over de invloed van de werknemers in de organisatie.

Rechten van de OR

De Ondernemingsraad heeft de volgende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van Raad van Bestuur:

Adviesrecht
Bij besluiten die directe gevolgen hebben voor de werkzaamheden of de financiën van de onderneming, moet de Raad van Bestuur verplicht advies aan de ondernemingsraad vragen. Het advies wordt in het uiteindelijke besluit meegenomen.

Instemmingsrecht
Besluiten die het direct belang van de medewerkers raken, mogen pas uitgevoerd worden als de ondernemingsraad hiermee akkoord gaat. Het wijzigen van werktijden is hier een voorbeeld van.

Initiatiefrecht
De OR mag zelf met ideeën komen over alle zaken die de organisatie betreffen. De Raad van Bestuur is verplicht te reageren op initiatieven van de ondernemingsraad.

Informatierecht
De OR heeft recht op alle benodigde informatie, om zijn werk goed te kunnen doen. De Raad van Bestuur is verplicht om deze informatie te geven.
 

Informatie

Voor alle informatie over de ondernemingsraad kunt u terecht bij de voorzitter Nancy Schrauwen. U kunt haar bereiken door op werkdagen te bellen naar het bedrijfsbureau van Eilandzorg via telefoonnummer 0111- 74 57 00 (tussen 09:00 en 16:00 uur). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemingsraad@eilandzorg.com.

Downloads

› Reglement OR Eilandzorg