Kwaliteitskader

Samen leren en verbeteren

Het nieuwe Kwaliteitskader stelt dat eind 2017 alle verpleeghuizen deel uit moeten maken van een lerend netwerk. Bij de keuze van netwerkpartners staat het leren en de praktische werkbaarheid centraal. Eilandzorg maakt deel uit van de samenwerking tussen de organisaties Cleijenborch, Cederhof, Schutse Zorg Tholen en Irizzorg. Met deze netwerkpartners geven we het lerend netwerk invulling op verschillende niveaus, nl: Directie-overleg, overleg tussen de beleid/kwaliteit medewerkers, overleg tussen opleidingscoördinatoren, overleg op individuele basis en middels intervisies. Om op medewerkersniveau kennis en kunde uit te wisselen, hiervoor tijd en ruimte beschikbaar te stellen om op gezette tijden mee te lopen bij een collega organisatie uit het lerend netwerk, worden op dit moment ideeën uitgewerkt. Dit in samenwerking met onze netwerkpartners. Het kwaliteitsverslag over 2017 en het kwaliteitsplan van 2019 kunt u hieronder downloaden.
 

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader stelt dat de personeelssamenstelling onderdeel is van het kwaliteitsplan en dat het wordt geëvalueerd in het jaarlijkse kwaliteitsverslag. 

 

Kwaliteitsverslag WMO Hulp bij het Huishouden 2018

Het kwaliteitskader Oosterschelderegio bevat eisen die gemeenten stellen bij de uitvoering van diensten in het kader van de WMO. Vanuit het kader wordt gesteld dat de organisatie jaarlijks een kwaliteitsverslag aanlevert. Dit met als doel onze clienten te informeren over de wijze waarop wij de kwaliteit van ondersteuning monitoren, borgen en werken aan verbetering. Over het jaar 2018 vindt u hieronder het kwaliteitsverslag WMO Hulp bij het Huishouden 2018.

Downloads

› kwaliteitsverslag 2017 › kwaliteitsplan 2019 › kwaliteitsverslag 2018 › kwaliteitsverslag WMO hulp bij het huishouden 2018