Kwaliteitskader

Samen leren en verbeteren

Het Kwaliteitskader stelt dat alle verpleeghuizen deel uit moeten maken van een lerend netwerk. Eilandzorg heeft een samenwerkingsverband met drie kleine Zeeuwse organisaties: Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland, Stichting Ouderenzorg Kapelle en Iriz thuiszorg. Op verschillende gebieden werken we met elkaar samen, zoals kwaliteit en scholing. In de uitvoering van de zorg werken we nauw samen met collega organisatie Allévo. De behandelaren: Specialist Ouderengeneenskunde, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn allen in dienst van Allévo. Daarnaast levert ook Emergis, GGZ, een belangrijke bijdrage met een gedragsdeskundige. Eilandzorg neemt ook deel aan diverse projectgroepen van Viazorg. Voor onze cliëntonderzoeken werken we samen met Bureau de Bok uit Franeker. Waardigheid & Trots op Locatie heeft eind 2019 samen met Eilandzorg een kwaliteitstraject ingezet. 1,5 jaar wordt er intensief samengewerkt op het gebied van kwaliteitseisen die gesteld worden in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarnaast heeft Eilandzorg ook samenwerkingspartners op het gebied van huisvesting, specialistische zorg, informatieverstrekking etc, zoals Zeeuwland, Woonzorg Nederland, Wondzorg Zeeland, Actiz, Gemeente Schouwen-Duiveland, SMWO en CZ Zorgkantoor. 

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader stelt dat de personeelssamenstelling onderdeel is van het kwaliteitsplan en dat het wordt geëvalueerd in het jaarlijkse kwaliteitsverslag. 

 

Kwaliteitsverslag WMO / Hulp bij het Huishouden 

Het kwaliteitskader Oosterschelderegio bevat eisen die gemeenten stellen bij de uitvoering van diensten in het kader van de WMO. Vanuit het kader wordt gesteld dat de organisatie jaarlijks een kwaliteitsverslag aanlevert. Dit met als doel onze clienten te informeren over de wijze waarop wij de kwaliteit van ondersteuning monitoren, borgen en werken aan verbetering. Over het jaar 2021 vindt u hieronder het kwaliteitsverslag WMO Hulp bij het Huishouden.

Downloads

› kwaliteitsverslag Eilandzorg 2022 › kwaliteitsverslag Eilandzorg WMO 2022 › jaarplan Eilandzorg 2023