Kwaliteit

Eilandzorg is sinds 2011 gecertificeerd door “Certificatie in de Zorg”.  Door middel van het jaarlijks afnemen van audits, wordt kwaliteit zichtbaar en stelt het de organisatie in staat om de waarde en potentie van mens en organisatie optimaal te benutten.

In juni 2023 heeft Eilandzorg het nieuwe certificaat mogen ontvangen en deze is 3 jaar geldig. 

Het certificaat is niet alleen een bewijs dat de organisatie beschikt over een werkend kwaliteitssysteem. Het betekent ook dat Eilandzorg beschikt over professionele zorgverleners die betekenis geven aan de visie op zorg volgens de kernwaarden: wederzijds respect, vertrouwen, persoonlijke aandacht, deskundigheid, mantelzorgparticipatie.  

Eilandzorg werkt aan continue verbetering van de zorg. Om hier een goed beeld van te krijgen en om te kijken waar kansen liggen, onderneemt Eilandzorg het volgende:

  • We voeren gesprekken met cliënten en medewerkers,
  • we meten de klant- en medewerkerstevredenheid,
  • documenten en registraties worden ingezien en besproken,
  • er worden steekproeven genomen op specifieke onderwerpen en op diverse locaties,
  • we stellen doelen en ondernemen acties om deze doelen te bereiken,
  • we werken samen met onze stakeholders,
  • we voldoen aan de eisen die vanuit de overheid worden gesteld.

De mate waarin zorgverleners in staat zijn om de zorgvisie van Eilandzorg in de praktijk te brengen, is bepalend voor de kwaliteit en klantwaarde die cliënten ontvangen. Welzijn en Zorg moet van een goed niveau zijn en afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Eilandzorg is een organisatie waarin ‘cliënt in regie’ centraal staat, de zorg aanvullend is en de medewerkers dit mogelijk maken.