Kosten

Eilandzorg levert een groot pakket producten en diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het complete overzicht incl. de bijbehorende kosten, hebben we opgenomen in een prijslijst. Deze kunt u hieronder eenvoudig bekijken en downloaden.

Downloads

› prijslijst producten en diensten Eilandzorg 2023

Wet Langdurige Zorg

Verblijft u bij Eilandzorg op basis van de Wet Langdurige Zorg? 
De Wlz geeft recht op integrale zorg, wat betekent dat alle zorg die u nodig heeft in het pakket zit. Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen ook zorgzwaartepakketten (zzp's) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. Op deze website vindt u terug op welke zorg u recht heeft. 

Indien u verblijft op basis van de Wet langdurige zorg, zijn er nog een aantal punten waarvoor extra kosten worden berekend door Eilandzorg zelf. Het betreft:

  • verplichte eigen bijdrage voor extra welzijnsactiviteiten,
  • eventueel gebruik van de kabel voor ontvangst televisie en radio (niet verplicht),
  • eventueel gebruik van de wasservice (niet verplicht), 
  • kosten voor eten en drinken buiten reguliere maaltijden.

In de bovenstaande prijslijst vindt u hiervoor de kosten terug.

CAK

Bewoners die in locatie De Wieken of locatie Mitt Hem wonen, betalen een inkomensafhankelijke wettelijke eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt eenmaal per vier weken een factuur van het CAK. Op hun www.hetcak.nl kunt u zelf berekenen hoeveel u moet betalen. Eilandzorg heeft geen inzicht in deze gegevens. Voor meer informatie kunt u zelf contact opnemen met het CAK. 

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het bedrijfsbureau van Eilandzorg, te bereiken via het algemene telefoonnummer 0111- 74 57 00 of per e-mail info@eilandzorg.com