Governancecode Zorg

De Governancecode Zorg zorgt voor meer transparantie en duidelijkheid in de zorg. Onder andere om aan te tonen dat instellingen op verantwoorde wijze beleid voeren, is het bestuur en toezicht erg belangrijk.

De Branceorganisaties Zorg (BoZ) hebben daarom de Governancode Zorg in het leven geroepen, waarbij transparantie en duidelijkheid centraal staan. Vanaf januari 2017 is de Governancecode Zorg 2017 van kracht. De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de jongste inzichten op het gebied van governance. In de nieuwe code staan de bestuurlijke waarborgen voor het bieden van goede zorg aan cliënten centraal.

De code luidt een nieuwe fase in voor de governance in de zorg. De code laat zien dat zorgaanbieders lessen trekken uit incidenten die zich hebben voorgedaan. De nieuwe code schenkt daarom veel aandacht aan cultuur en gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog. De brancheorganisaties in de zorg zetten met deze code een beweging in gang: van afvinken naar aanspreken. Afvinken leidt tot voldoen aan de regels omwille van die regels, waarbij de bedoeling uit beeld raakt. Deze code zet bijvoorbeeld de doelen van medezeggenschap weer centraal.

De volledige Governancecode Zorg 2017 is voor iedereen beschikbaar via www.governancecodezorg.nl.

 

Downloads

› Statuten › Klokkenluidersregeling Eilandzorg › Conflictregeling Eilandzorg