Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Eilandzorg hanteert de door de Brancheorganisaties Zorg opgestelde Governancecode Zorg 2022.

De Governancecode Zorg 2022 is een instrument voor zorgaanbieders om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

De code is zo opgezet dat hij stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders, en hun onderlinge verhouding, in de overtuiging dat de code pas in die dynamiek echt tot leven komt. Daarbij is de code het gemeenschappelijk referentiekader en een hulpmiddel om op terug te vallen in lastige situaties.

De volledige Governancecode Zorg 2022 is beschikbaar via www.governancecodezorg.nl

Downloads

› Statuten › Klokkenluidersregeling Eilandzorg › Conflictregeling Eilandzorg