Cliëntvertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger niet mee instemt of zich tegen verzet terwijl het in de ogen van de zorgverlener in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u als cliënt, voor u als familielid en/of wettelijk vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.

De aangewezen Cliëntvertrouwenspersoon voor Eilandzorg is Mevr. I. Kruithof, zij is werkzaam voor het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) en is volledig onafhankelijk van Eilandzorg.

Contactgegevens:

www.facebook.com/LSRCVPWzd/

LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap

Australiëlaan 11 A (3e etage) | 3526 AB Utrecht Postbus 8224 | 3503 RE Utrecht

T. regionale bereikbaarheidsdienst: 088-2015920

T. 030-293 76 64/ 06-21942725 | www.hetlsr.nl | i.kruithof@hetlsr.nl  www.twitter.com/hetlsr

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. Het contact met de cliëntenvertrouwenspersoon is heel laagdrempelig en de ondesteuning is gratis. Uw vraag is welkom en veilig.

 

 

 

Downloads

› informatieflyer Iris Kruithof