Cultuur

Eilandzorg is een kleine organisatie, waar grotendeels functiegericht wordt gewerkt. De lijnen zijn kort. Medewerkers kennen elkaar, dus de communicatie kan vlot en daadkrachtig verlopen. Eilandzorg is een open organisatie. Medewerkers, directie en leidinggevenden kunnen elkaar onderling direct aanspreken. De drempel ligt laag.

Zelfstandige teams

De medewerkers werken in zelfstandige teams;

  • team Mitt Hem
  • team wijkverpleging
  • team somatiek locatie De Wieken
  • team PG locatie De Wieken
  • 2 teams WMO (hulp in de huishouding)

Zij worden ondersteund door collega's van het bedrijfsbureau. 

'Cliënt in regie' is het uitgangspunt in onze organisatie. Met eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid geeft elk team hieraan invulling. Immers, de zorgmedewerker staat het meest dicht bij de cliënt. Zelfstandig werken staat voor vertrouwen, eigen inbreng, samen, vrijheid en oplossingsgericht werken. 

De bedoeling

De cliënt in regie is dus het uitgangspunt. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Hierbij moeten wij ons uiteraard houden aan wet- en regelgeving en rekening houden met de context waarin iemand woont en leeft.

Eilandzorg hanteert 5 kernwaarden om tot de bedoeling te komen:

  • wederzijds respect
  • vertrouwen
  • persoonlijke aandacht
  • deskundigheid
  • mantelzorgparticipatie

Dit vormt de basis van werken voor alle medewerkers van Eilandzorg.

Downloads

› De bedoeling van Eilandzorg