Cliënttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat u als cliënt tevreden bent over de hulp en zorg die u ontvangt. Daar werken wij iedere dag aan. U kunt uw wensen en ideeën altijd met ons bespreken.

Vanuit de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging voeren wij elk jaar een clienttevredenheidsonderzoek uit. Dit wordt verzorgd door een officieel erkend, onafhankelijk bureau; Bureau De Bok uit Franeker. Zij meten de ervaringen en belevingen aangaande de hulp en zorg die al onze clienten ontvangen. De verbeterpunten en acties worden binnen Eilandzorg uitgezet om te leren en verbeteren.

Hieronder vindt u de rapportages van de actuele cliëntonderzoeken:

Downloads

› Compleet overzicht cijfers en NPS score alle doelgroepen › factsheet cliënten Eilandzorg Locatie De Wieken, Locatie Mitt Hem › factsheet naasten/ mantelzorgers Eilandzorg Locatie De Wieken › factsheet cliënten Eilandzorg Wijkverpleging › factsheet cliënten Eilandzorg WMO / thuiszorg / hulp in de huishouding

Eindresultaten cliëntervaringsonderzoek 2020

 


cijfer voor aanbeveling 


 cijfer voor organisatie 

cijfer voor medewerker

  Cliënten   intramuraal

7,7 7,4 8,3
  Naasten  8,8 8,5 8,7
  Wijkverpleging 8,4 8,5 8,9
  WMO                 8,7 8,2 8,7