Cliënttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat u als cliënt tevreden bent over de hulp en zorg die u ontvangt. Daar werken wij iedere dag aan. U kunt uw wensen en ideeën altijd met ons bespreken. 
 
Daarnaast voeren wij ieder jaar een client tevredenheidsonderzoek uit.
Het cliënt tevredenheidsonderzoek 2023 is afgenomen onder alle cliënten van Eilandzorg.
 
Het onderzoek onder de cliënten Wijkverpleging en WMO heeft plaatsgevonden in de periode oktober-december 2023 in samenwerking met onderzoeksbureau Qualiview. Voor de cliënten Wijkverpleging is de landelijke meting PREM uitgezet en voor de cliënten WMO is dit een cliënt ervaringsonderzoek Hulp bij het Huishouden. 
 
Het onderzoek onder de cliënten PG en Somatiek heeft plaatsgevonden in de periode december-februari 2024. De cliënten Somatiek zijn geïnterviewd door vrijwilligers. Voor cliënten PG zijn de naasten/1ste contactpersonen benaderd middels een schriftelijke uitvraag. De vragenlijsten zijn geformeerd uit de kwaliteitsindicatoren 2023, die jaarlijks aangeleverd dienen te worden aan Zorginstituut Nederland. 
 
Resultaat
 
 
Hieronder vindt u de rapportages van de actuele cliëntonderzoeken:

Downloads

› rapportage thuiszorg huishoudelijke hulp › rapportage wijkverpleging