Cliënttevredenheid

Dat u als cliënt tevreden bent, daar werken we elke dag aan. U kunt uw wensen en ideeën altijd met ons bespreken.

Elke drie jaar houden we een officieel cliëntervaringsonderzoek volgens de CQ-index. De Consumer Quality Index (CQI) is een wetenschappelijk gefundeerde, gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten. Geaccrediteerde meetorganisaties voeren in opdracht van zorgaanbieders en verzekeraars CQI-metingen uit overeenkomstig de richtlijnen uit het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen.

Bureau De Bok voert de onderzoeken voor Eilandzorg uit. Zij hebben de cliëntervaringen onderzocht onder de cliënten huishoudelijke hulp (WMO), intramurale cliënten (somatiek), vertegenwoordigers van PG-cliënten en cliënten Zorg Thuis.

Naar aanleiding van de uitkomsten, worden er verbeterpunten vastgesteld en acties ter verbetering uitgezet in de organisatie. Elke zorgorganisatie is verplicht hieraan mee te nemen. De meest recente rapporten kunt u hieronder bekijken:

Downloads

› rapportage Eilandzorg wijkzorg › rapportage Eilandzorg intramuraal › rapportage Eilandzorg hulp bij het huishouden › rapportage Eilandzorg intramuraal totaal › rapportage Eilandzorg naasten

Eindresultaten cliëntervaringsonderzoek

cliënten thuiszorg (meting 2018):

- gemiddelde aanbevelingscijfer:  8,4
- gemiddelde cijfer Eilandzorg:  8,6
- gemiddelde cijfer voor de zorgverleners: 9

cliënten WMO / hulp in de huishouding (meting 2018):

- gemiddeld aanbevelingscijfer:  8,6

vertegenwoordigers van bewoners die intramuraal wonen in De Wieken (naasten) (meting 2018):

- gemiddeld aanbevelingscijfer: 7,9

bewoners die intramuraal wonen in De Wieken en in Mitt Hem (meting 2018):

- gemddeld aanbevelingscijfer Eilandzorg totaal: 7,5

intramuraal totaal (naasten en bewoners De Wieken en Mitt Hem) (meting 2018):

- gemiddeld aanbevelingscijfer: 7,7