Eilandzorg

In het hart van Zierikzee treft u Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Binnen onze zorgorganisatie staat uw kwaliteit van leven voorop. Daarin maken we heel bewust bepaalde keuzes en willen we zeker geen zaken voor u bepalen. Bij Eilandzorg behoudt u de regie over uw eigen leven, de zorg is aanvullend. U bepaalt bij ons zelf hoe de zorgverlening in uw leven georganiseerd wordt. 

Deze klantgerichte aanpak is mogelijk omdat we werken met deskundige en loyale medewerkers. Mensen met liefde voor het vak. Door de kleine teams, bent u verzekerd van meer individuele aandacht. Gewoon, en heel persoonlijk.

Wilt u gebruik maken van onze huishoudelijke diensten, wijkverpleging of wilt u wonen in een van onze locaties op het eiland? Eilandzorg staat voor u klaar!

Eilandzorg levert een groot pakket producten en diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het complete overzicht incl. de bijbehorende kosten, hebben we opgenomen in een prijslijst. Deze kunt u hieronder eenvoudig bekijken en downloaden.

Eilandzorg Eilandzorg

ANBI

Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland is een instelling die ingeschreven staat bij de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling volgens fiscaalnummer 8066.74.416. Voor wat betreft het beloningsbeleid confirmeren we ons aan de CAO VVT voor de medewerkers, de NVZD voor de Raad van Bestuur en de NVTZ voor de Raad van Toezicht.

Het meest recente jaarverslag van Eilandzorg Schouwen-Duiveland kunt u hieronder downloaden. Alle voorgaande jaarverslagen vindt u terug via deze link: www.jaarverslagenzorg.nl Tevens treft u onderstaand het ondernemingsplan en het bestuursverslag aan.

Downloads

› Compleet dienstenoverzicht Eilandzorg Schouwen-Duiveland › Algemene brochure Eilandzorg Schouwen-Duiveland › Eilandzorg contouren strategisch meerjarenbeleidsplan 2021-2025 › Bestuursverslag 2022 › Jaarrekening 2022 › Jaarplan 2024