Organigram

In het onderstaande organigram is de organisatiestructuur van Eilandzorg opgenomen. Dit schema brengt de afdelingen in kaart, en toont in welke verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan. 

Downloads

› Organisatiestructuur Eilandzorg

Raad van Bestuur en MT

De Raad van Bestuur wordt gevormd door mevr. Marieke de Jong-Cox (Directeur/bestuurder).
Het Managementteam bestaat uit:

  • Mieke van de Winkel, Manager Zorg
  • Vacature, Facilitair Manager
  • Erik de Boo van Uijen, Controller
  • Tolineke Wolse, HRM
  • Nancy Schrauwen, Kwaliteit

De Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad worden in de hoofdstukken hiernaast apart beschreven.

Downloads

› Reglement Management Team Eilandzorg › Reglement Raad van Bestuur Eilandzorg