Organigram

In het onderstaande organigram van Eilandzorg kunt u zien hoe de organisatiestructuur van Eilandzorg is. Dit schema brengt de afdelingen in kaart, en toont in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan. 

Downloads

› Organisatiestructuur Eilandzorg

Raad van Bestuur en MT

De Raad van Bestuur wordt gevormd door mevr. Marieke de Jong-Cox (directeur/bestuurder).
Het Management Team bestaat uit mevr. Mieke van de Winkel. 

De Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad worden in de hoofdstukken hiernaast apart beschreven.

Downloads

› Reglement Management Team Eilandzorg › Reglement Raad van Bestuur Eilandzorg