Terug naar het overzicht

Samen op avontuur naar een open verpleeghuis

3/10/2022

Eilandzorg Locatie De Wieken is op weg naar een open verpleeghuis; een plek waar iedereen zich thuis voelt met bewegingsvrijheid voor iedereen. Eilandzorg opent de deuren en geeft alle cliënten zo veel mogelijk vrijheid.

In juli dit jaar is Eilandzorg Locatie De Wieken gestart met het project ‘Samen op avontuur’.

In De Wieken wonen ouderen met verschillende zorgbehoeften, op verschillende afdelingen. Een aantal ouderen met dementie woont op een gesloten afdeling. Eilandzorg wil dit veranderen met een opendeurenbeleid. Meer bewegingsvrijheid voor àlle bewoners.

Eilandzorg heeft nu op vaste tijden de deuren op alle afdelingen binnen De Wieken geopend; ook degene die voorheen gesloten waren. De reacties zijn positief. Bewoners vinden het prettig dat de deur open kan. De hal waar de deuren op uitkomen, is ingericht volgens de principes van belevingsgerichte zorg en dit stimuleert de bewoners om er te verblijven.  Bewoners hebben ook de mogelijkheid om naar het restaurant te gaan. Een klein aantal cliënten maakt daar gebruik van. “Het is goed om te zien dat bewoners er blij van worden, we zien opgewekte gezichten.”

Het uitgangspunt van Eilandzorg in dit avontuur is een open verpleeghuis voor iedereen. Dit vraagt om een veilige leefomgeving en een creatieve zoektocht naar mogelijkheden in overleg met client, familie en behandelend arts.

Op dit moment staat Eilandzorg voor de uitdaging om veilige bewegingsvrijheid voor alle bewoners binnen het hele gebouw te realiseren gedurende de hele dag. Tot dat moment blijven de deuren in De Wieken op vaste tijden open.

8 november organiseert Eilandzorg een informatieavond voor betrokkenen in de Gasthuiskerk in Zierikzee om de eerste ervaringen te delen. Tevens is er een inspirerende gastspreker uitgenodigd. Betrokkenen worden hierover binnenkort geïnformeerd.