Terug naar het overzicht

Proef: indicatievrije en geclusterd leveren van hulp bij het huishouden

2/9/2022

Eilandzorg en gemeente Schouwen-Duiveland starten met proef: indicatievrij en geclusterd leveren van Hulp bij het Huishouden in locaties De Wieken, Mitt Hem en in ’t Nieuwe Vrije (Zierikzee).

Op dit moment komen er verschillende huishoudelijke medewerkers, op verschillende tijden, bij cliënten in de 3 zorglocaties. Ook worden er door de gemeente bij alle cliënten huisbezoeken afgelegd, individuele indicaties en herindicaties opgesteld.

Van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 start Eilandzorg samen met de gemeente Schouwen-Duiveland een proef waarbij de hulp in de huishouding voor de cliënten per locatie wordt geclusterd. Dat betekent dat er meerdere dagen in de week, vaste huishoudelijke hulpen aanwezig zijn binnen de 3 locaties. Zij maken dan schoon naar behoefte en wens, gedurende hun aanwezige dagen. 

De huishoudelijk medewerkers kunnen op deze manier sneller inspringen en kleine huishoudelijke zaken meteen oppakken. Bovendien kunnen zij cliënten op weg helpen naar activiteiten en maaltijden, of ondersteunen bij bijv. de was. Er komt zo meer flexibiliteit en er is sneller hulp beschikbaar. De ervaring heeft uitgewezen dat bewoners meer nabijheid en zelfs minder eenzaamheid ervaren. Ook is er sprake van efficiëntie in tijd en administratieve lasten. Daarnaast kunnen er aantrekkelijke arbeidscontracten worden geboden in tijden van arbeidskrapte.

Tijdens de afgelopen coronaperiode heeft Eilandzorg al op deze manier gewerkt. Dit is voor Eilandzorg aanleiding geweest om met de gemeente Schouwen-Duiveland in gesprek te gaan. Er zijn al enkele gemeentes in Nederland die op deze wijze werken.

Er zal een kleine verschuiving plaatsvinden welke medewerkers bij welke cliënten werken. We bespreken dit de komende maand met iedereen die dit betreft. Vanuit de gemeente zijn er geen huisbezoeken, individuele indicaties en herindicaties meer nodig. Met de gemeente zijn afspraken en meetmomenten bepaald om de proefperiode eind van het jaar 2023 goed te kunnen evalueren.