Terug naar het overzicht

Nieuw kwaliteitscertificaat voor Eilandzorg

juli 2020

Bureau Certificatie in de Zorg heeft begin juli gesprekken gevoerd met onze medewerkers van Locatie De Wieken, Locatie Mitt Hem, de Wijkverpleging, met de cliëntenraad en de Raad van Toezicht, om een goed beeld te krijgen van onze organisatie. Na twee intensieve dagen kregen we een positieve terugkoppeling van de audit:  Eilandzorg heeft voor de komende 3 jaren weer het kwaliteitscertificaat behaald!  We zijn erg trots op dit resultaat en op onze medewerkers, die zich elke dag weer inzetten voor het welzijn van onze cliënten. 

Bureau Certificatie in de Zorg: 
“Om te beginnen, complimenten voor de fijne en mooie gesprekken en goede voorbereidingen van ieder die betrokken was bij de audits. Het is mooi om te horen dat medewerkers hun cliënten kennen, dat zij zien wat de cliënten nodig hebben en dat zij met enthousiasme daar elke dag hard voor werken.

Eilandzorg heeft een roerig jaar gekend, het project Samen…vooruit en het kwaliteitsplan laten zien waar de organisatie voor staat en wat het wil bereiken. Zichtbaar maken van de resultaten die behaald worden, is de uitdaging voor komend jaar. In de zorgleefplannen en rapportages moet zichtbaar zijn wat de wensen van de cliënten zijn. Wat Eilandzorg doet rondom welzijn en familieparticipatie. Maar ook beter zicht op incidenten en het effect van de acties daarop. De teambarometer, die ingezet wordt binnen de teams vanuit het project Samen…vooruit moet zichtbaar maken hoe teams zich ontwikkelen. Het volgen van de E-learnings, verantwoordelijkheid nemen om kennis en kunde up-to-date te houden is belangrijk om de juiste en goede zorg te leveren aan de cliënt. De betrokkenheid en enthousiasme van alle medewerkers en de plannen die er liggen geven vertrouwen in de kwaliteitsontwikkeling van Eilandzorg”.