Terug naar het overzicht

Derde fase versoepeling bezoekbeleid Locaties De Wieken en Mitt Hem

De bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt per 1 juli verder versoepeld. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid 24 juni j.l. bekendgemaakt. Wij zijn blij met de versoepeling van de regels en passen deze toe door maximaal en verantwoord te verruimen binnen de locaties. 
 
Deze versoepeling kunnen we echter alleen doorvoeren als iedereen de basisregels van het RIVM hanteert: houd 1,5 meter afstand van anderen, blijf weg van drukke plekken en was vaak uw handen. Voor bezoekers geldt: blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 
De versoepeling van de bezoekregeling betekent per 1 juli: 
 
Locatie Mitt Hem
- De eerder afgegeven beperkingen rondom bezoekersaantallen zijn opgeheven. 
- Cliënten kunnen zelfstandig naar buiten als zij dat wensen. 
 
Locatie De Wieken 
- Cliënten Somatiek en Huren met Zorg kunnen zelfstandig naar buiten. Cliënten van de afdeling PG mogen onder begeleiding naar buiten. 
- Cliënten kunnen zo vaak bezoek krijgen als zij willen: 
  • Bezoek is welkom van maandag t/m zaterdag van 11:00 tot 16:30 uur. U hoeft niet meer vooraf een afspraak te maken via onze Front-Office.
  • Maximaal 2 personen per cliënt tegelijk per bezoekmoment. Op het appartement of door samen een wandeling buiten te maken. 
  • Eilandzorg dient overzicht te houden over het bezoek en heeft een registratieplicht. Daarom moeten bezoekers zich bij binnenkomst en vertrek melden bij onze Front-Office. U wordt bij binnenkomst gewezen op de regels die op dat moment gelden. Ook wordt een korte gezondheidscheck afgenomen. Neemt u vooraf uw temperatuur op? 
  • Vriendelijk verzoek aan familieleden/ mantelzorgers om het bezoek aan een cliënt met elkaar af te stemmen.  
 
We rekenen op uw medewerking. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.