Mantelzorgbeleid

Eilandzorg ontwikkelt beleid waarbij mantelzorg en professionele zorg elkaar aanvullen en op elkaar worden afgestemd. Want een goede relatie tussen de cliënt, mantelzorger en medewerker(s) van Eilandzorg draagt bij aan het leveren van kwalitatief goede zorg.

Mantelzorgers vormen een belangrijke continue factor in het leven van cliënten. Zij hebben vaak een langdurige, intensieve, emotionele band met elkaar. Omdat ze beschikken over veel ervaringsdeskundigheid vormen mantelzorgers een belangrijke informatiebron voor de zorgverleners binnen Eilandzorg. Ook bekijken mantelzorgers de zorg voor cliënten vaak vanuit een ander perspectief. Daarom is samenwerking en afstemming zo belangrijk.

Bij Eilandzorg doen we het samen!