Cliënttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat u als client tevreden bent over de hulp en zorg die u ontvangt. Daar werken wij iedere dag aan. U kunt uw wensen en ideeën altijd met ons bespreken.

Vanuit de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging voeren wij elk jaar een clienttevredenheidsonderzoek uit. Dit wordt verzorgd door een officieel erkend onafhankelijk bureau, Bureau De Bok, uit Franeker. Zij meten de ervaringen en belevingen aangaande de hulp en zorg die al onze clienten ontvangen. Het betreft Clienten Huishoudelijke Hulp (WMO), Clienten Intramuraal (Somatiek), Clienten Wijkverpleging en de Vertegenwoordigers van PG-clienten. De verbeterpunten en acties worden binnen Eilandzorg uitgezet om te leren en verbeteren.

Hieronder vindt u de rapportages van de diverse clientonderzoeken:

Downloads

› rapportage Eilandzorg intramuraal › rapportage Eilandzorg hulp bij het huishouden › rapportage Eilandzorg intramuraal totaal › rapportage Eilandzorg naasten › Rapportage PREM-meting Wijkverpleging 2019

Eindresultaten cliëntervaringsonderzoek

cliënten Wijkverpleging (meting 2019):

- gemiddelde aanbevelingscijfer:  8,8

cliënten WMO / hulp in de huishouding (meting 2018):

- gemiddeld aanbevelingscijfer:  8,6

vertegenwoordigers van bewoners die intramuraal wonen in De Wieken (naasten) (meting 2018):

- gemiddeld aanbevelingscijfer: 7,9

bewoners die intramuraal wonen in De Wieken en in Mitt Hem (meting 2018):

- gemddeld aanbevelingscijfer Eilandzorg totaal: 7,5

intramuraal totaal (naasten en bewoners De Wieken en Mitt Hem) (meting 2018):

- gemiddeld aanbevelingscijfer: 7,7