Cliënttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat u als cliënt tevreden bent over de hulp en zorg die u ontvangt. Daar werken wij iedere dag aan. U kunt uw wensen en ideeën altijd met ons bespreken.

Vanuit de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging voeren wij elk jaar een clienttevredenheidsonderzoek uit. Dit wordt verzorgd door een officieel erkend, onafhankelijk bureau; Bureau De Bok uit Franeker. Zij meten de ervaringen en belevingen aangaande de hulp en zorg die al onze clienten ontvangen. De verbeterpunten en acties worden binnen Eilandzorg uitgezet om te leren en verbeteren.

Hieronder vindt u de rapportages van de actuele cliëntonderzoeken:

Downloads

› Compleet overzicht cijfers en NPS score alle doelgroepen › factsheet cliënten Eilandzorg Locatie De Wieken, Locatie Mitt Hem › factsheet naasten/ mantelzorgers Eilandzorg Locatie De Wieken › resultaten WMO / hulp in de huishouding 2021 › resultaten Wijkverpleging 2021

Eindresultaten cliëntervaringsonderzoek 2020/2021

 


cijfer voor aanbeveling 


 cijfer voor organisatie 

cijfer voor medewerker

 Cliënten   intramuraal (2020)

7,7 7,4 8,3

  Naasten (2020)

8,8 8,5 8,7

 Wijkverpleging (2021)

8,7

-

8,5

 WMO (2021)                

9 - -